Federal Medical Centre Umuahia

PI Kalu Ugwu Okam

Dr Ekpemiro

Dr Ezeonwumelu

Paul Ngwu

Nurse Okam

Nurse Okereke

Dr Okorie