Aga Khan University Hospital

PI Rashid Jooma

Saad Akhtar

Altaf Ali Laghari

Kalimullah Jan

Irum Qamar Khan

Muhammad Faheem Khan

Faizuddin Najmuddin

Muhammad Riyaz

Malikah Surani

Badar Ujjan

Muhammad Waqas