Tokyo Medical and Dental University

PI Yasuhiro Otomo

Tomohiko Ai

Jyunichi Aiboshi

Ryuichiro Egashira

Akira Endo

Yoshiaki Hanzawa

Kenichi Hondou

Shinchiro Irabu

Ryosuke Isozaki

Koji Morishita

Kanae Ochiai

Tomo Oka

Kosuke Sekiya

Toshiki Sera

Wataru Takayama

Mayasuki Yagi

Shunsuke Yoshikawa

Hidefumi Kobayashi

Yutaka (Marie) Takahashi

Hiroto Ushizawa

Pariko Yorozu